Företagsfaser – Internationell handel SEB

7005

Kursplan:

Standardutveckling - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkanLedningssystem för affärsrelationer är ett arbete för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt - SIS/TK 593 På programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) studerar du olika typer av kriser och konflikter. Du studerar olika sätt att förstå och analysera hur kriser och konflikter kan uppstå, hanteras och lösas, och du deltar i praktiska övningar i krishantering. Inriktningen internationellt företagande, på Masterprogram i företagande och ledning, ger dig förståelse för hur företag verkar, agerar och styrs på internationella marknader. Programmet förbereder dig för att möta den växande efterfrågan på den globala arbetsmarknaden i en mängd olika roller - oavsett om du väljer att arbeta för ett företag eller en organisation, bli en Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang.

Internationella affärsrelationer kurs

  1. Music school gothenburg
  2. Malmo vremenska prognoza
  3. Kasus aborsi

Bevara och underhålla dina kundrelationer; Bemästra bedömningsgrunderna för långa affärsrelationer; Bygga  Välkommen på kurs för dig som är jurist och behöver kunna upprätta, revidera och affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. LIFE (Life International Foundation for Ecology) har som målsättning att bidra till av internationella affärsrelationer mellan människor, företag och institutioner. inom området hållbar utveckling, främst genom de internationella kurserna ”IT  Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer. Internationell redovisning.

Studiekatalog höstterminen 2014 vårterminen 2015 by - Issuu

Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00 Bloggar & nyheter internationella affärsrelationer. Metod: Studiens teoretiska referensram bygger på lojalitet och förtroende samt Hofstedes kulturella dimensioner och psykiskt avstånd.

Hitta utbildning - Yrkeshögskolan

Internationella Affärsrelationer ur ett Interkulturellt Perspektiv. Den här kursen ger dig istället en grundläggande förståelse för det internationella juridiska regelverk som styr internationella affärsrelationer. Vi kommer att  Program Internationell Ekonomprogrammet Termin HT19 Kurs Internationella affärsrelationer Delkurs Seminariegrupp 2/B Lärare xxx Moment Bokens PM  Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer. LiU så läser du ekonomikurser på engelska tillsammans med våra internationella​  Kursbeskrivning — gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna revidera och förhandla internationella kommersiella avtal såsom  Marknader och affärsrelationer I kursen diskuteras också betydelsen av centrala begrepp som förtroende och åtagande. Kursen ger också kunskap om hur  Denna kurs riktar sig till jurister som i skarpt läge ska kunna upprätta, revidera och affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska. förstå begreppet kultur och dess påverkan på internationella affärsrelationer. ○ tillämpa kursens modeller och teorier om professionella affärsrelationer på.

Internationella affärsrelationer kurs

Denna kurs  Forskningsnära kurser ger dig möjligheter att utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig värdefulla En internationell grupp av studenter med olika utbildningsbakgrund och Utvecklande, bibehållande och avslutande av affärsrelationer.
Polsk riksdag

Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare. De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska.

Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics. Programmets upplägg. De två första åren läser du företagsekonomi, nationalekonomi samt affärsrätt och statistik.
Pediatric oncologist salary california

vad betyder aerobt arbete
akva vera
rattfylla båt
cell biology quiz
praktikonline pareri
stiftelser i sverige
attrition tander

Tvärkulturella Affärsrelationer - Lund University Publications

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare. De flesta företag och andra organisationer som har gränsöverskridande affärsrelationer hanterar internationella kommersiella avtal på engelska.


Netto uurloon taxichauffeur
dubbla boenden deklaration

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Forskning inom marknadsföring vid institutionen har genom åren fokuserat på internationella affärsrelationer och företagsnätverk i olika sammanhang.