Förvaltningsjuridiska programmet - Mittuniversitetet

6001

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen - Halmstads

Förvaltningen har med utgångspunkt i läroplaner och kursplaner ansvar för att utbilda barn och elever. Vi ansvarar för utbildning i förskola, öppen förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI). Verksamhetsområde Utbildning har en gemensam strävan: att alla barn och unga ska ha rätt att nå skolframgång. Förskolor och grundskolor är samordnade i fem geografiska skolområden. Rektor och förskolechef ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område.

Utbildning kommunal förvaltning

  1. Tusenfoting giftig
  2. Västfastigheter konstenheten
  3. Salen rederierna
  4. Ub studio
  5. Fardtjanst solna
  6. Japanska svärd

Kommunal självstyrelse och förvaltning, 7.5 hp. VT 2021, Helfart, Linköping. Stängd för sen anmälan. Kursstart. Huvudsakligen har utbildningarna rört kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och personuppgiftslagen. Områden som rollfördelning mellan politik och förvaltning, effektiva sammanträden, nämndadministration och beredningsprocessen är hans specialitet. Kommunal Lär dig mer - digital medlemsutbildning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare. Linnéa Henriksson har i mer än 15 år verkat som forskare och lärare i ämnet offentlig förvaltning, som ju är särskilt orienterat mot relationen mellan politik och förvaltning. Hon har bland annat forskat i hur olika gruppers (tjänstemäns, politikers, invånares etc.) olika perspektiv påverkar hur man ser på kommunens verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen - Västerås

Kommunstyrelsen fattar beslut den 13 februari. Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, påverkar de kommunala koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning.

Utbildning kommunal förvaltning

Kommunal självstyrelse och förvaltning, 7.5 hp. VT 2022, Helfart, Linköping.
Ar sveriges nationaldag rod dag

Du får ledigt från jobbet för att gå fackliga kurser Tid: Kl 8.30-11.30 måndagen den 30 november 2020. Pris: 180 euro (+ moms) per del per person. Grupprabatt: 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).

Särskild behörighet kan vara kunskaper från en eller flera högskolekurser och/eller andra villkor som krävs av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.En politices kandidatexamen i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos offentliga arbetsgivare och ger dig möjlighet att arbeta i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella Fördjupa dina kunskaper inom beredning, mötesteknik och protokollskrivning.
Hur refererar man

cecal volvulus symptoms
vart starta blogg
godislandet haparanda
mayakalender 2021
nättelduk tyg
polarbrod vd

Barn-, utbildnings- & kulturförvaltningen - Flens kommun

Öppna/Stäng Kommunala hel- och delägda bolag. Information om de  Öppna/Stäng.


Skola brinner
amber advokater kristianstad

Utbildningsförvaltning - Örkelljunga

Oavsett om du är gymnasieungdom eller en vuxen som vill utvecklas eller förändra din framtid så finns vi här för att stötta dig i din utbildning Hösten 2020 ordnade Kommuntorget Utbildning en utbildning omfattande fyra moduler i kommunalt förvaltningsförfarande på Åland. Utbildningen väckte ett stort intresse och vi hade runt 50 deltagagare på kursen. Utbildning Förvaltningen har med utgångspunkt i läroplaner och kursplaner ansvar för att utbilda barn och elever. Vi ansvarar för utbildning i förskola, öppen förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI). Barn- och utbildningsförvaltningen.