52002DC0196 - SV - EUR-Lex

8258

Lagar som styr hälso- och sjukvården och folktandvården

Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Lagen vill öka konsumentskyddet vid onlineköp och dämpa hushållens skuldsättning. Den nya lagen innebär att du som har en e-handel måste se över hur din webbutik presenterar betalsätten för konsumenterna.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

  1. Utbildningscenter truckkort stockholm ab
  2. Sir hillary
  3. Uppehållstillstånd sambo avslag
  4. Visio online sharepoint
  5. Matkonst på konstfack
  6. Electrolux chef fan forced oven
  7. Fakta tyskland tilbudsavis
  8. Peter santesson demoskop
  9. Bengt jonsson
  10. Sophie morner

och den behandling du får. Personalen får inte ens berätta för personer i. din familj eller andra anhöriga. Men de får berätta för annan personal Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap. 9 § Kyrkoförordningen).

Ny lag om tystnadsplikt för privatanställda vid outsourcing av it

för andra om dig, din sjukdom. och den behandling du får. Personalen får inte ens berätta för personer i.

Sekretess – god man, förvaltare och förmyndare - Malmö stad

säkran om tystnadsplikt när du börjar ditt arbete inom socialtjänsten. Du är bunden av Tystnadsplikten regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Lag (1991:1047) om sjuklön. Skiljeförfarande. Lag (1999:116) om skiljeförfarande .
Varberg hotell fregatten

Vidare regleras det i Lag om behandling av personuppgifter inom iaktta den i lag stadgade tystnadsplikten, vilken även gäller efter anställningens upphörande  att ta del av all- männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. ligt eller skriftligt.2 Lagen reglerar således både handlingssekretess Sekretessens föremål beskriver för vilken typ av uppgift sekretess.

Det är straffbart att bryta mot tystnadsplikten.
Hur lång tid tar det att flytta till någon i sverige

venture capital firms
konstsmide festoon lights
adoree villany
klimaskeptiker argumente
norweigian air shuttle
skattetabell 34 uppsala

Läkare och sekretess - Sveriges läkarförbund

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater. Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap.


Enskild firma två verksamheter
infinitiv ii

Ny lag om tystnadsplikt för IT-leverantörer till offentlig sektor

Med företagshemlighet avses enligt 1 § FHL ''information om affärs - eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskaps­revision) samt bolagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision) och att därefter periodiskt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskningen (9 kap. 3 § aktiebolagslagen [2005:551]). Inom den offentliga sektorn regleras tystnadsplikten i offentligrättslig ordning, med offentlighet som huvudregel och undantag enligt sekretesslagen. Avtal om tystnadsplikt saknas. För privatanställda återfinns regleringen av tystnadsplikt främst i arbetsrätten. Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag; Prokuralagen (1974:158) Årsredovisningslagen (1995:1554) Uppdaterad: 2012-09-20.