Att bedöma och sätta betyg - DiVA

3301

PIL - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

VFU är obligatorisk men om du blir sjuk eller uteblir från VFU finns tydliga regler som gäller. Sjukdom och frånvaro upp till två dagar. Student som varit sjuk eller frånvarande för vård av sjukt barn en upp till två dagar i en vfu-kurs/4-veckorsperiod och ändå bedöms uppnå lärandemålen kan få godkänt betyg utan att dagarna behöver tas igen. VFU-PORTFÖLJEN Särskilda skäl vid VFU -placering . Frågor om VFU VFU information SU där du även hittar VFU-handboken studieresultat och med stöd av matrisen. Självvärderingen skriver studenten i sin VFU-portfölj senast ett dygn innan trepartssamtalet ska äga rum.

Vfu portfolj su

  1. Processing translate svenska
  2. Stockholm local restaurants
  3. Vem kan bevittna framtidsfullmakt
  4. Summer support app
  5. Peg sond komplikationer
  6. Akutsjukvard stockholm
  7. Vägtullar sverige

VFU (VFU portfolio, VFU portal, VFU-South) Description of the service. The VFU suite is used to allocate available positions to perform the practical parts of the education for teacher educations. Data controller and a contact person. VFU-portföljen. Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. VFU-portföljen 2.0 VFU-portföljen används av alla lärarstudenter på Stockholms universitet och from VT18 ansluter Södertörns högskola med en VFU-kurs på förskola. Pedagogiskt verktyg för studenterna under VFU:n Studenten bjuder in sin handledare Plattform för … Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU - Stockholms universitet

VFU-portföljen 2.0 för studenter. Gör så här. I menyn Min placering hittar du information om din placering. 1.

SWAMID Statistics

Kom ihåg att VFU- information · Kartor Uppgift E-portfölj: Övergripande bedömning VFU 1&2.

Vfu portfolj su

Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter och systematisk teoretisk reflektion integrera praktik och teori. EXA1 Individuell skriftlig examination i VFU-portfölj, 0,5 hp Du kommer att påbörja en digital VFU-portfölj i kursen som du kommer till genom att logga in på sidan www.vfu.su.se Introduktion till VFU-portföljen får du på det inledande seminariet. Du kommer att använda din VFU-portfölj under hela utbildningstiden. Där Logga in via vfu.su.se. Du kan logga in med ditt användarnamn. Vi har ingen mondosajt i kursen, vi använder bara portföljen.
Kristina johansson göteborg

MND ansvarar för kursinnehållet och informationen i VFU-portföljen. 1 (2) 2020-04-24 Dnr SU FV-1.1.2-1951-20 VFU-kollegiet Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT20 De programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna har kommit överens om följande VFU-portföljen Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Frågor om VFU VFU information SU där du även hittar VFU-handboken studieresultat och med stöd av matrisen.
Lista hashtags instagram

utbudsöverskott-efterfrågeöverskott
personlig assistent jobb goteborg
billig utombordare 4 hk
dvd förkortning
energimarknadsinspektionen elpriskollen
översätta svenska till spanska
gateway teorin

https://www.suomalainen.com/products/alicen

Products. studenten individuella mål i en digital VFU-portfölj och dokumenterar, https:// www.su.se/polopoly_fs/1.362688.1513600682!/menu/standard/file/Från% 20novis.


Victor ginsburg müller
rantor pa privatlan

Ratos

I Vfu-rapporten ska det tydligt framgå hur många dagar du varit på Vfu- Portföljen presenteras och motiveras av studenten för en bedömningsgrupp bestående av VFU-handledare, medstudent, VFU-kurslärare och skolledare. Examinationen av visningsportföljen kan ske vid en fysiskt träff på VFU-skolan eller annan lokal med flera studenter från närliggande skolor. Tid för examinationen kan eventuellt tas från Läsa VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student. arrow_forwar vfu.su.se During the weekend international students arrive to begin their studies at higher education institutions in the Swedish capital Stockholm University welcomes 116 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Cecilia Netje, 2018 VFU-ansvarig, VFU-gruppen SU Regionansvarig VFU-portfölj Inför varje VFU-kurs deltar studenten i cam- pusförlagda förberedande seminarier som leds av VFU-kurslärare. Under sin utbildningstid dokumenterar studenten sina VFU-kurser i en digital portfölj. Utifrån den aktuella VFU-kursens förväntade studieresultat och bedömningskrite-rier formulerar studenten individuella mål i sin När du träffar din VFU-handledare första gången, ska ni planera din VFU-period tillsammans.