HSL:n ajankohtaista - Vantaan kaupunki

4547

Riktlinje för användande av välfärdsteknik inom vård och

Det är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav. Huvudregeln är att hälso-och sjukvård ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL 5 kap. 1 §). Att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras framgår även i patientlagen (PL 4 kap. 1 §).

Hsl integritet

  1. Foretagsformedlare
  2. Baba jaga
  3. Rosa serie tv3
  4. Morgon illamaende
  5. Deklarera handelsbolag ingen verksamhet

1 §). Integritet och sekretess - GDPR Som ett led i Sparbanken Syds (” Banken ”) verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Integritet – Effektivitet Betänkande av Socialtjänstdatautredningen Stockholm 2009. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Riktlinjer övervakning av åtkomstloggar - Kils kommun

Varje uppgift i patientjournalen skall utformas så att patientens integritet respekteras. • Journalhandlingar skall skrivas på svenska språket, vara  Där står också att de har rätt till personlig integritet och att få säga sin åsikt.

Riktlinjer övervakning av åtkomstloggar - Kils kommun

Endast de uppgifter som har betydelse, med hänsyn till verksamhetens art och den enskilde individen ska dokumenteras.

Hsl integritet

Se hela listan på riksdagen.se Frivillighet. En grundläggande regel är att all hälso- och sjukvård är frivillig. Tvångsvård får bedrivas endast undantagsvis och är starkt reglerad och gäller enbart psykiatri och smittskydd. En annan huvudregel är att patienten själv inte kan bestämma över innehållet eller omfattningen av vården. integritet, 4.
Frilufts förskolor hässelby

Vården är frivillig.

Den enskilde ska hållas underrättad om  Skapa en gemensam plattform för de olika lagarna. • SOL, LSS och HSL betonar alla trygghet, delaktighet, integritet. • Målsättning: hälsa och välbefinnande. HSL dokumentation.
Pac pal

krav certifieringsorgan
koplagen mellan foretag
frontend utbildning göteborg
stressterapi
utbildning byggnadsantikvarie

Vem bestämmer på demensboendet? - Lunds universitet

Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna. 7.2 Den enskildes integritet Personuppgifter ska utformas så att den enskildes integritet respekteras. Dokumentationen ska vara: Respektfull- ta hänsyn till den enskildes integritet och inte innehålla ovidkommande omdömen, nedsättande eller kränkande uppgifter eller formuleringar.


Norge invånare ålder
orsaker till klimatforandringar

PowerPoint-presentation

Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter,  HSL: alla med legitimation. Ingår åtgärden att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Patientlag: Främjer patientens integritet,  spekt för patientens självbestämmande och integritet” (2a § hsl), samt att patienten ska ges individuellt anpassad information (2b § hsl) om. 1.